پروژه بررسی برق شهری

پروژه بررسی برق شهری
پروژه بررسی برق شهری

پروژه-بررسی-برق-شهری

بخشی از متن:
استفاده از فيلتر وفقی با پارامتر step-size متغير، تعادلی را بين همگرايی، عدم تطبيق، و پهنای باند پس زنی بهينه برقرار می سازد. انتخاب مقدار مناسب برای چنين پارامتری، كاری دقيق و حساس است، بنابراين اين روش بسيار بهتر از حالتی است، كه پارامترها ثابت در نظر گرفته می شوند.

فهرست مطالب:
خنثی کردن نويز برق شهر در سيگنال EEG
مدل سيگنال
نتايج شبيه‌ سازي
آزمايش 1
آزمايش 2
آزمايش 3
آزمايش 4
كنترل از طريق برق شهر
مدار فرستنده كنترل مركزي
مدار گيرنده
تأسیسات الکتریکی
تعريف شبکه به هم پيوسته برق و دلايل به هم پيوستن شبکه هاي قدرت
امکان استفاده از نيروگاه هاي با ظرفيت توليدي زياد بطور اشتراکي
امکان استفاده از نيروگاههاي احداث شده بطور اشتراکي
لامپ های رشته دار
لامپ های سیگنال
توصیه های ایمنی در برق
خطر برق گرفتگی (تماس مستقیم و غیر مستقیم)
علامت های برق گرفتگی
چگونگی و حالت برق گرفتگی
علت برق گرفتگی
تقسیم بندی تأسیسات الکتریکی از نظر ولتاژ
رعايت نكاتي كه از برق گرفتگي جلوگيري مي كند
دستورات ايمني و حفاظت برقكاران
آسيب هاي الكتريكي حفاظت سيستم هاي برق
صاعقه‌
جريان‌ ولتاژ بالا
جريان‌ ولتاژ پايين‌
هشدار
برق گرفتگي
برق گرفتگي به دو دسته تقسيم مي شود
الكتريسيته يا برق از كجا آمده است؟
برق چيست؟
راه هاي توليد برق
توربين آبي
توربين گازي
توربين بخار
نيروگاه با سوخت فسيلي
نيروگاه برق
از صنعت برق چه مي‌دانيم؟
مصارف صنعتي
كاربرد در كشاورزي
كاربرد در شهرها
كاربرد درحمل و نقل
كاربرد ارتباطاتي (مخابرات)
تابلوهاي برق

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل