انواع اختلالات رفتاری کودکان با تاکید بر دروغ گویی

انواع اختلالات رفتاری کودکان با تاکید بر دروغ گویی
انواع اختلالات رفتاری کودکان با تاکید بر دروغ گویی

انواع-اختلالات-رفتاری-کودکان-با-تاکید-بر-دروغ-گویی


  • فهرست مطالب این مقاله

  • مقدمه: 3

  • انواع اختلالات رواني كودكان: 4

  • دروغ در چه كسانی بیشتر است؟: 4

  • عوامل و انگيزه هاي دروغ: 5

  • راه­های درمان و اصلاح دروغ‌گویی كودك: 8

  • هشدارها در اصلاح دروغ: 10

  • تذكری به والدین و مربیان: 13

  • نتیجه­گیری: 13

  • فهرست منابع استفاده شده: 14

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل